RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) Elżbieta Dawid Usługi Krawieckie i Handel z siedzibą w Radomsko, ul. Jagiellońska 20/12, 97-500 Radomsko (dalej jako: „Administratorem”) informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elżbieta Dawid Usługi Krawieckie i Handel z siedzibą w Radomsko, ul. Jagiellońska 20/12, 97-500 Radomsko. Kontakt z Administratorem możliwy jest także pod adresem mailowym: biuro@dawid.info.pl

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu wysyłania Pani/Panu informacji handlowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

3. Administrator nikomu nie przekazuje danych osobowych podanych przez Panią/Pana podczas zapisu na newsletter.

4. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.

7. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody i wypisania się.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Call Now Button